خادمين حج وزیارت استان آذربایجانغربی
خدمت به زائرین افتخار ماست .
لینک دوستان

http://suast.ir/wp-content/uploads/2013/01/48-49.jpg

http://upload.nasr19.ir/uploads19/Aga-3.jpg

 پاسخ به شبهات

1-پاسخ به شبهات اندیشه قم  «کلیک کنید .»

 3-پاسخ به شبهات وهابیت « کلیک کنید.»


ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیست و نهم بهمن 1393 ] [ 21:42 ] [ صمدعبدالهی از مسئولین فرهنگی بعثه ] [ ]
معاون حج و زيارت آذربايجا‌ن غربي:

امسال ۱۱ هزار نفر از اروميه به عمره مشرف مي‌شوند

معاون سازمان حج و زيارت آذربايجان‌غربي گفت: امسال ۱۱ هزار نفر از شهروندان تشيع و تسنن استان در دو مرحله جداگانه براي انجام آئين‌هاي عمره مستقيماً از فرودگاه «شهيد مهدي باكري» اروميه عازم خانه خدا مي‌شوند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج به نقل از تسنيم، حبيب احمدي با تشريح نحوه اعزام زائران عمره آذربايجان غربي به سرزمين وحي اظهار داشت: اعزام زائران در دو مرحله مساوي به تعداد ۵ هزار ۶۶۰ نفره تقسيم شده كه در مرحله نخست ۳۸ كاروان از اين استان عازم بيت الله الحرام مي‌شوند.
وي با بيان اينكه مرحله نخست اعزام حجاج از ۱۹ آذر ماه امسال آغاز شده و تا ۱۹ اسفند ادامه مي‌يابد افزود: امسال ۱۱ كاروان از حجاج آذربايجان غربي را زائران اهل تسنن تشكيل مي‌دهند.
معاون حج و زيارت آذربايجان‌غربي با بيان اينكه تمام پروازها مستقيم از فرودگاه شهيد باكري اروميه به مقصد مدينه منوره است تصريح كرد: مرحله دوم اعزام زائران خانه خدا نيز از ۱۹ اسفند ماه تا آخر تير ماه انجام مي‌پذيرد و در اين مدت تعداد ۵ هزار و ۶۶۰ نفر رهسپار كشور عربستان مي‌شوند.

وي افزود: ....


ادامه مطلب
[ پنجشنبه بیست و هفتم آذر 1393 ] [ 12:59 ] [ صمدعبدالهی از مسئولین فرهنگی بعثه ] [ ]

کلیه پروازها از فرودگاه ارومیه انجام خواهد شد.

 لیست کاروان های مرحله اول عمره ۹۴-۹۳ استان آذربایجان غربی

 

ردیف

شهر

نامدفتر

تاریخاعزام

ظرفیت

هزینه سفر

۱

ارومیه

بیعت رضوان

۱۳۹۳/۰۹/۱۹

۱۶۸

۲۵۰۱۰۰۰۰

۲

ارومیه

شمس تورارومیه

۱۳۹۳/۰۹/۱۹

۱۳۰

۲۵۵۷۱۰۰۰

۳

مهاباد

نوگل مهاباد

۱۳۹۳/۰۹/۲۴

۱۳۰

۲۵۵۷۱۰۰۰

۴

بوکان

عاشقان طواف

۱۳۹۳/۰۹/۲۴

۱۶۸

۲۵۰۱۰۰۰۰

۵

ارومیه

آذر امینارومیه

۱۳۹۳/۰۹/۲۹

۱۳۰

۲۵۵۷۱۰۰۰

۶

میاندوآب

سانلی سیرمیاندوآب

۱۳۹۳/۰۹/۲۹

۱۶۸

۲۵۰۱۰۰۰۰

۷

ارومیه

آفاق گشتیعقوبی

۱۳۹۳/۱۰/۰۴

۱۳۰

۲۵۵۷۱۰۰۰

۸

خوی

میثاق
حج خوی

۱۳۹۳/۱۰/۰۴

۱۶۸

۲۵۰۱۰۰۰۰

۹

ارومیه

کاروان کهفارومیه

۱۳۹۳/۱۰/۰۹

۱۳۰

۲۵۵۷۱۰۰۰

۱۰

سلماس

میقات
حجسلماس

۱۳۹۳/۱۰/۰۹

۱۶۸

۲۵۰۱۰۰۰۰

۱۱

ارومیه

جلیلی

۱۳۹۳/۱۰/۱۴

۱۶۸

۲۵۰۱۰۰۰۰

۱۲

خوی

راهیان
حج خوی

۱۳۹۳/۱۰/۱۴

۱۳۰

۲۵۵۷۱۰۰۰

۱۳

ارومیه

رسالت گشتارومیه

۱۳۹۳/۱۰/۱۹

۱۳۰

۲۵۵۷۱۰۰۰

۱۴

مهاباد

سرگل گشتمهاباد

۱۳۹۳/۱۰/۱۹

۱۶۸

۲۵۰۱۰۰۰۰

۱۵

ارومیه

اروم آتورآذران

۱۳۹۳/۱۰/۲۴

۱۳۰

۲۵۵۷۱۰۰۰

۱۶

خوی

مبین

۱۳۹۳/۱۰/۲۴

۱۶۸

۲۵۰۱۰۰۰۰

۱۷

ارومیه

همایون گشتارومیه

۱۳۹۳/۱۰/۲۹

۱۶۸

۲۵۰۱۰۰۰۰

۱۸

میاندوآب

سیمین
سیر

۱۳۹۳/۱۰/۲۹

۱۳۰

۲۵۵۷۱۰۰۰

۱۹

ارومیه

یاسین ارومیه

۱۳۹۳/۱۱/۰۴

۱۳۰

۲۵۵۷۱۰۰۰

۲۰

ماکو

میعاد
گشتماکو

۱۳۹۳/۱۱/۰۴

۱۶۸

۲۵۰۱۰۰۰۰

۲۱

ارومیه

سفیران نور

۱۳۹۳/۱۱/۰۹

۱۳۰

۲۵۵۷۱۰۰۰

۲۲

نقده

میقات
سبزنقده

۱۳۹۳/۱۱/۰۹

۱۶۸

۲۵۰۱۰۰۰۰

۲۳

ارومیه

عرفانسیر
ارومیه

۱۳۹۳/۱۱/۱۴

۱۶۸

۲۵۰۱۰۰۰۰

۲۴

خوی

عتیق خوی

۱۳۹۳/۱۱/۱۴

۱۳۰

۲۵۵۷۱۰۰۰

۲۵

سلماس

صفای زمزمسلماس

۱۳۹۳/۱۱/۱۹

۱۳۰

۲۵۵۷۱۰۰۰

۲۶

سلماس

صفای
زمزمسلماس

۱۳۹۳/۱۱/۱۹

۱۳۰

۲۵۵۷۱۰۰۰

۲۷

سلماس

صفای زمزمسلماس

۱۳۹۳/۱۱/۱۹

۱۳۰

۲۵۵۷۱۰۰۰

۲۸

ارومیه

آفاق گشتیعقوبی

۱۳۹۳/۱۱/۱۹

۱۶۸

۲۵۰۱۰۰۰۰

۲۹

میاندوآب

سانلی سیرمیاندوآب

۱۳۹۳/۱۱/۲۴

۱۳۰

۲۵۵۷۱۰۰۰

۳۰

ارومیه

آذر
امینارومیه

۱۳۹۳/۱۱/۲۴

۱۶۸

۲۵۰۱۰۰۰۰

۳۱

ارومیه

بیعت رضوان

۱۳۹۳/۱۱/۲۹

۱۳۰

۲۵۵۷۱۰۰۰

۳۲

خوی

حج اکبر

۱۳۹۳/۱۱/۲۹

۱۶۸

۲۵۰۱۰۰۰۰

۳۳

ارومیه

جلیلی

۱۳۹۳/۱۲/۰۴

۱۶۸

۲۵۰۱۰۰۰۰

۳۴

خوی

شمس سیر
خوی

۱۳۹۳/۱۲/۰۴

۱۳۰

۲۵۵۷۱۰۰۰

۳۵

خوی

میثاق حج خوی

۱۳۹۳/۱۲/۰۹

۱۶۸

۲۵۰۱۰۰۰۰

۳۶

بوکان

عاشقان طواف

۱۳۹۳/۱۲/۰۹

۱۳۰

۲۵۵۷۱۰۰۰

۳۷

خوی

راهیان حج خوی

۱۳۹۳/۱۲/۱۴

۱۳۰

۲۵۵۷۱۰۰۰

۳۸

ارومیه

شمس تورارومیه

۱۳۹۳/۱۲/۱۴

۱۶۸

۲۵۰۱۰۰۰۰

۳۹

مهاباد

نوگل مهاباد

۱۳۹۳/۱۲/۱۹

۱۳۰

۲۵۵۷۱۰۰۰

 

[ پنجشنبه بیست و هفتم آذر 1393 ] [ 12:58 ] [ صمدعبدالهی از مسئولین فرهنگی بعثه ] [ ]
رييس سازمان حج وزيارت اعلام كرد:

بازگشت يك ميليون و ۱۵۰ هزار زائر اربعين به كشور

 

رييس سازمان حج و زيارت گفت: تا اين لحظه يك ميليون و ۱۵۰هزار نفر از زائران اربعين حسيني وارد كشور شده‌اند و تا غروب امروز پايان فعاليت قرارگاه‌هاي اربعين در مرز شلمچه و چزابه را اعلام خواهيم كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، سعيد اوحدي در نشست خبري امروز (چهارشنبه) با اصحاب رسانه كه در محل سازمان حج و زيارت برگزار شد با تشريح اقدامات انجام شده از ...


ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 ] [ 15:4 ] [ صمدعبدالهی از مسئولین فرهنگی بعثه ] [ ]

زائرپياده اي كه باديدن حرم امام حسين جان سپرد+عكس

يكي از زايران حضرت اباعبدالله حسين (ع) كه در اربعين حسيني پاي پياده از چهار محال و بختياري به زيارت كربلا مشرف شده بود، پس از رويت حرم حضرت اباعبدالله حسين (ع) جان به جان آفرين تسليم كرد.به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، شهريار نديمي زاير ۶۰ ساله اي كه به عشق زيارت سيدالشهدا (ع) در آيين اربعين حسيني با پاي پياده از شهر كيان از توابع شهرستان شهركرد راهي كربلا شده بود، پس از ديدار حرم و بارگاه امام حسين (ع) جان به جان آفرين تسليم كرد.

يكي از فرزندان اين زاير عصر دوشنبه در گفت و گو با ايرنا گفت: شنبه هفته گذشته پدرم به همراه ۱۰ زاير ديگر پاي پياده راهي زيارت عتبات عاليات شدند.

مسلم نديمي افزود: بنا بر مشاهدات همسفران، پدرم پس از مشاهده حرم ابا عبدالله الحسين (ع) منقلب شده و پس از چند لحظه به روي زمين افتاده و از دنيا مي‌رود.

وي گفت: همراهان پدرم پس از به زمين افتادن، وي را به چادرهاي هلال احمر ايران رسانده اند كه پزشكان مستقر در اين جمعيت علت فوت را ايست قلبي اعلام كردند.

وي گفت: روز گذشته كه قرار بود پدر از زيارت كربلاي معلي بازگردد، خبر فوت وي را از همراهانش شنيديم.

نديمي افزود: اعضاي خانواده تصميم گرفته اند كه جسد پدر را در كربلا به خاك بسپارند به همين منظور تعدادي از بستگان آماده حركت به سمت كربلا شده اند.

بيش از دو هزار و ۵۰۰ نفر زاير از استان چهار محال و بختياري براي زيارت اربعين به كربلا اعزام شدند.

[ چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 ] [ 15:1 ] [ صمدعبدالهی از مسئولین فرهنگی بعثه ] [ ]

رييس سازمان حج و زيارت راهي مرزهاي كشور شد

رييس سازمان حج و زيارت بهمراه جمعي از مسئولين اين سازمان بمنظور بازديد از آخرين وضعيت مرزهاي كشور و خدمات رساني به زائران اربعين راهي مرزهاي كشور شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، سعيد اوحدي بهمراه جمعي از مسئولين سازمان حج و زيارت صبح امروز (سه شنبه) بمنظور بازديد از آخرين وضعيت مرزهاي كشور و نحوه خدمات رساني به زائران اربعين، صبح امروز راهي استان ايلام شد تا از مرز مهران بازديد نمايد.

بر اساس اين گزارش مهندس اوحدي و تيم همراه پس از بازديد از مرز مهران، راهي استان خوزستان خواهند شد تا از مرزهاي شلمچه و چزابه و خدمات رساني به زائران در اين مرزها، بازديد بعمل آوردند.

مهندس خدرنژاد معاون حج، عمره و عتبات سازمان حج و زيارت ....


ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و پنجم آذر 1393 ] [ 13:19 ] [ صمدعبدالهی از مسئولین فرهنگی بعثه ] [ ]

تصادف زائران ۸ كشته و ۱۷ زخمي برجاي گذاشت+اسامي

 
مديركل عتبات عاليات سازمان حج و زيارت گفت: از شب يكشنبه تا كنون سه تصادف در كشور عراق اتفاق افتاده است كه بر اثر اين تصادفات ۸ نفر از زائران ايراني كشته و ۱۷ نفر مجروح شدند. تصادف‌هاي رخ داده در خاك عراق و در مسير بازگشت زائران ايراني به كشور روي داده است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج،‌محسن نظافتي مديركل عتبات سازمان حج و زيارت با بيان اينكه تعداد فوتي‌هاي ۳ تصادف اخير در عراق مربوط به زائراني كه به كشور بازمي گشتند، به ۸ نفر رسيده است و همچنين تعداد زخمي‌هاي اين حوادث ۲۲ نفر مي‌باشد، اسامي مصدومين اين حوادث را اعلام كرد.

وي افزود: ....


ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و پنجم آذر 1393 ] [ 9:28 ] [ صمدعبدالهی از مسئولین فرهنگی بعثه ] [ ]

فوری 

اسامی فوتی ها و مصدومین تصادفات اخیر عراق اعلام شد

فوری ؛ اسامی فوتی ها و مصدومین تصادفات اخیر عراق اعلام شد

اسامی زائران ایرانی اربعین که طی 3 تصادف اخیر از شب گذشته تا امروز فوت یا مصدوم شدند ، اعلام شد.

محسن نظافتی مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان حج و زیارت با بیان اینکه تعداد فوتی های 3 تصادف اخیر در عراق مربوط به زائرانی که به کشور بازمی گشتند، به 8 نفر رسیده است و همچنین تعداد زخمی های این حوادث 22 نفر می باشد، اسامی مصدومین این حوادث را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش اسامی فوتی های این حوادث بدین شرح می باشد:.....


ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و پنجم آذر 1393 ] [ 9:20 ] [ صمدعبدالهی از مسئولین فرهنگی بعثه ] [ ]

بازگشت ۸۰۰ هزار زائر اربعين به کشور

ترافيك مرزها روان است

بازگشت ۸۰۰ هزار زائر اربعين به کشور / ترافيك مرزها روان است

رييس سازمان حج و زيارت كشورمان از بازگشت ۸۰۰ هزار زائر اربعين حسيني از كربلاي معلي به ايران اسلامي خبر داد و اظهار داشت: از اين تعداد ۱۰۰ هزار زائر بصورت هوايي و ۷۰۰ هزار زائر بصورت زمینی وارد كشور شده‌اند.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حج و زیارت، 'سعيد اوحدي' از بازگشت ۸۰۰ هزار زائر اربعين حسيني از كربلاي معلي به ايران اسلامي خبر داد و گفت:....


ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و پنجم آذر 1393 ] [ 9:15 ] [ صمدعبدالهی از مسئولین فرهنگی بعثه ] [ ]

 نظافتي:

بازگشت زائران از مهران، شلمچه و چزابه امكان پذير است/

زائران مرز خسروي را براي بازگشت انتخاب نكنند

مدير كل عتبات سازمان حج وزيارت با اشاره به انتشار برخي اخبار مبني بر بازگشايي مرز خسروي براي بازگشت زائران اربعين حسيني به كشور، گفت: البته مرز خسروي تاكنون بسته نبوده است كه اكنون باز شود، اما براي بازگشت زائران اربعين از اين مرز هيچ برنامه ريزي صورت نگرفته است.

محسن نظافتي، مدير كل عتبات سازمان حج وزيارت در گفت وگو با خبرنگار پايگاه اطلاع رساني حج به ارائه گزارشي از بازگشت زائران اربعين حسيني به كشور پرداخت و گفت: خوشبختانه هم اينك وضعيت مرزها روان است و بازگشت زائران به ايران اسلامي از روز گذشته آغاز شده است.

وي با بيان اينكه هم اينك بيش از ۳۰۰هزار نفر از روز گذشته به كشور باز گشته اند، تصريح كرد: در حال حاضر مرزهاي مهران، چزابه و شلمچه به روي زائران حسيني باز است و از عزيزان زائر مي‌خواهيم براي بازگشت خود برنامه ريزي و تنها اين سه مبادي را جهت ورود به كشور انتخاب كنند.

نظافتي با اشاره به انتشار برخي اخبار مبني بر بازگشايي مرز خسروي براي بازگشت زائران اربعين حسيني به كشور، گفت: براي بازگشت زائران اربعين از اين مرز هيچ برنامه ريزي صورت نگرفته است.

وي تصريح كرد: دقايقي پيش در جلسه اي كه با حضور رييس سازمان حج وزيارت و نهادهاي مرتبط در وزارت كشور برگزار شد، شوراي امنيت ملي تنها مجوز ورود زائران را همان سه مرز چزابه، مهران و شلمچه اعلام كرد.

مدير كل عتبات سازمان حج وزيارت گفت: شيب بازگشت زائران به ايران از عصر امروز بيشتر مي‌شود و شاهد حضور انبوه زائران خواهيم بود؛ از اين رو همه دستگاه‌هاي دولتي دراين زمينه همكاري مي‌كنندتا زائران با كمترين مشكل به شهرهاي خود بازگردند.

وي كاهش ازدحام جمعيت و كاهش ترافيك سنگين در مرزها را منوط به همكاري زائران و مردم دانست و ادامه داد: از مردم عزيز مي‌خواهيم براي استقبال از زائران اربعين به مرزها نروند، چون وضعيت تردد سنگنين مي‌شود و مسؤولان را در ارائه خدمات رساني با مشكل مواجه مي‌كند.

 
[ یکشنبه بیست و سوم آذر 1393 ] [ 8:19 ] [ صمدعبدالهی از مسئولین فرهنگی بعثه ] [ ]
گزارش روزانه از مسير پياده روي اربعين

روايت «جاده‌ي عشق»؛ بلاهايي كه ارزان خريده مي‌شود

پذيرايي در موكب‌ها حكايت خود را دارد، از غذاها تا خورش‌هايي كه بايد با دست به خوردنش رضايت بدهي‌ و صحنه‌هاي عجيب سوار شدن مردم بر روي تريلي‌هاي ۱۸ چرخ با اين حال عشق حسين هر بلايي را براي آدمي ارزان مي‌كند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، در ادامه همراهي با كاروان امدادي عاشقان حسيني (ع)، ۲۴ خودرو امدادي و آمبولانس به همراه حدود ۶۰ نجاتگر پس از گذراندن ۱۰۵۰ كيلومتر و عبور از استان‌هاي مختلف كشور، وارد شهر نجف مي‌شوند، شهري كه نماد شجاعت و عدالت علي‌ابن ابيطالب (ع) است.

در طول اين سفر طولاني هر كدام از مردمان شهرها با مشاهده آمبولانس‌هاي هلال كه مزين به پرچم‌ها و گل واژه‌هاي حسيني بود جلوه‌هاي از عشق به اهل بيت (ع) را نشان مي‌دادند، به طوري كه ...


ادامه مطلب
[ سه شنبه هجدهم آذر 1393 ] [ 9:48 ] [ صمدعبدالهی از مسئولین فرهنگی بعثه ] [ ]
كرامت اربعين؛

پيرزني كه مي‌خواست پسرش را براي زائران قرباني كند

اينجا هركس را مي‌بيني كرامتي را كه ديده بازگو مي‌كند؛ يكي از بچه اي مي‌گويد كه قادر به سخن گفتن نبوده اما زبانش به تكلم باز شده است و ديگري از پيرزن فقيري مي‌گويد كه مي‌خواسته پسرش را قرباني كند.

به گزارش خبرنگار اعزامي پايگاه اطلاع رساني حج از كربلاي معلي، اين روزها در كربلاي امام حسين (ع) آنچه مي‌شنوي سخن از لطف و كرامت آن حضرت به زائرانش است، كرامتي كه مردم عراق از آن به بركت ياد مي‌كنند و ما در عرض معجزه اش مي‌خوانيم.

اينجا هركس را مي‌بيني كرامتي را كه ديده بازگو مي‌كند؛ يكي از بچه اي مي‌گويد كه قادر به سخن گفتن نبوده اما به لطف و كرم امام حسين (ع) زبانش به تكلم باز شده است و ديگري از پيرزن فقيري مي‌گويد كه مي‌خواسته پسرش را قرباني كند.

ابوجعفر مي‌گويد كه من خودم در حرم حضرت ابوالفضل العباس (ع) بودم كه ....


ادامه مطلب
[ سه شنبه هجدهم آذر 1393 ] [ 9:34 ] [ صمدعبدالهی از مسئولین فرهنگی بعثه ] [ ]
رئیس سازمان حج در بازدید از شلمچه::

حداکثر معطلی زائران در مرز شلمچه یک ساعت است

حداکثر معطلی زائران در مرز شلمچه یک ساعت است

رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه تا شب گذشته بیش از ۸۰۰ هزار زائر اربعین حسینی از مرزها خارج شده‌اند، گفت: وضعیت مرز شلمچه نسبت به روزهای گذشته بهتر است و حداکثر معطلی زائران در مرز شلمچه یک ساعت است.

سعید اوحدی در گفت و گو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس گفت: هم اکنون در حال بازدید از مرزهای شلمچه چزابه و مهران هستیم، مرز شلمچه نسبت به روزهای گذشته از ازدحام کمتری برخوردار است.

وی ادامه داد: هم اکنون حداکثر توقف زائران در مرز شلمچه یک ساعت است و زائران اربعین حسینی می‌توانند به این مرز نیز مراجعه کنند، مرز چزابه نیز از ازدحام کمتری برخوردار است.

رئیس سازمان حج و زیارت اظهار داشت: تا شب گذشته 800 هزار نفر وارد کشور عراق شده اند که این آمار تا کنون دو برابر سال گذشته است و مردم حماسه عظیمی را در اربعین امسال خلق کردند.

اوحدی افزود: در مرزها مشکل آب و غذا و امکانات وجود ندارد و تمام نیروهای ستادی و مردمی تلاش می‌کنند تا زائران بدون هیچ مشکلی بتوانند از مرزها عبور کنند.

وی خاطرنشان کرد: زائران لباس گرم و پتوی مسافرتی حتما با خود داشته باشند و برای بازگشت از کربلای معلی نیز زمان خود را مدیریت کنند تا در مسیر بازگشت با مشکلی مواجه نشوند و بتوانند از امکانات ستاد دائمی اربعین در مرزها استفاده کنند.

[ سه شنبه هجدهم آذر 1393 ] [ 8:58 ] [ صمدعبدالهی از مسئولین فرهنگی بعثه ] [ ]
نماينده بعثه مقام معظم رهبري در عراق:

جلسه روحانيان و مداحان كاروانها سازماندهي مي‌شود

مسؤول نمايندگي بعثه مقام معظم رهبري در عراق از سازماندهي جلسه روحانيان و مداحان كاروانهاي عتبات عاليات در آينده اي نزديك خبر داد.

به گزارش خبرنگار اعزامي پايگاه اطلاع رساني حج از كربلاي معلي، حجت الاسلام والمسلمين نجف نجفي روحاني در جلسه توجيهي روحانيان و مداحان كاروانهاي عتبات عاليات از سازماندهي اين جلسات در آينده اي نزديك خبر داد.

وي با بيان اينكه اگر جلسات روحانيان و مداحان از يكديگر تفكيك شود، بازدهي بيشتري خواهد داشت و تخصصي تر مي شود، از حاضران در جلسه خواست كه نظرات خود را درباره اين جداسازي به بعثه مقام معظم رهبري اعلام كنند تا كار كارشناسي شود.

مسؤول نمايندگي بعثه مقام معظم رهبري در عراق در ابتداي سخنان خود گفت: ...


ادامه مطلب
[ سه شنبه هجدهم آذر 1393 ] [ 8:56 ] [ صمدعبدالهی از مسئولین فرهنگی بعثه ] [ ]
مدیرکل روابط عمومی سازمان حج ::

تردد روان زائران در مرز شلمچه 

مشتاقان زیارت اربعین بدون گذرنامه معتبر به مرزها نروند

تردد روان زائران در مرز شلمچه / مشتاقان زیارت اربعین بدون گذرنامه معتبر به مرزها نروند

مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان حج و زیارت که همراه با رئیس این سازمان برای بازدید از نقاط مرزی کشور، راهی خوزستان شده است، گفت: با تدابیر اندیشیده شده ، عبور زائران اربعین از مرز شلمچه به حالت عادی بازگشته و یکی از  مشکل مشاهده شده در مرزها حضور زائرانی است که بدون گذرنامه به مرز آمده اند که امکان اعزام آنان به عراق میسر نیست.

حجت الاسلام و المسلمین مهدی شهسواری که هم اکنون در مرز چزابه حضور دارد، در گفتگوی تلفنی با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان حج و زیارت گفت:...


ادامه مطلب
[ سه شنبه هجدهم آذر 1393 ] [ 8:55 ] [ صمدعبدالهی از مسئولین فرهنگی بعثه ] [ ]

مهم‌ترین نكاتی كه در پیاده‌روی اربعین باید رعایت كرد

در تمام طول مسیر پیاده‌روی نجف تا كربلا، تیرهای چراغ برقی به فاصله 50 متری هم وجود دارد كه از 1 تا 1460 شماره‌گذاری شده‌اند و به نوعی خط نشان هستند كه چقدر از مسیر طی شده و چه قدر باقی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لبیک (امور حج و زیارت صداوسیما) به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، پرسش‌ها و پاسخ‌های زیر به دلیل استقبال مردم از پیاده‌روی اربعین توسط خبرنگار فرهنگ نیوز آماده شده است. در طول این مصاحبه ....


ادامه مطلب
[ شنبه پانزدهم آذر 1393 ] [ 12:20 ] [ صمدعبدالهی از مسئولین فرهنگی بعثه ] [ ]

حركت زائران حسيني به سوي مرز عراق به روايت تصوير

[ شنبه پانزدهم آذر 1393 ] [ 12:15 ] [ صمدعبدالهی از مسئولین فرهنگی بعثه ] [ ]
مروز شنبه خبرگزاری «کل العراق» نوشت که در این حادثه که در جاده ارتباطی با گذرگاه مرزی «الشیب» رخ داد، 6 نفر از شامل 5 زائر ایرانی و یکی راننده عراقی جان خود را از دست داده‌اند.
اخبار ضد و نقیضی از کشته شدن 5 زائر ایرانی در عراق طی یک حادثه رانندگی منتشر می‌شود.

به گزارش فارس، پایگاه خبری «السومریه» عراق، روز گذشته از زخمی شدن 5 زائر ایرانی در استان «میسان» در جنوب شرق عراق بر اثر یک سانحه رانندگی خبر داد (جزئیات بیشتر).

اما امروز شنبه خبرگزاری «کل العراق» نوشت که در این حادثه که در جاده ارتباطی با گذرگاه مرزی «الشیب» رخ داد، 6 نفر از شامل 5 زائر ایرانی و یکی راننده عراقی جان خود را از دست داده‌اند.

استان میسان، در جنوب شرقی عراق، در مرز با ایران قرار دارد. گذرگاه‌های مرزی عراق و ایران این روزها بشدت شلوغ و فعال است و زائران حسینی (ع) در آستانه اربعین، عازم کربلای معلی هستند.
[ شنبه پانزدهم آذر 1393 ] [ 12:0 ] [ صمدعبدالهی از مسئولین فرهنگی بعثه ] [ ]
19 آذرماه، اعزام نخستین گروه زائران آذربایجان غربی به سفر حج عمره
 معاون مدیر کل حج و زیارت آذربایجان غربی گفت:
نخستین گروه حجاج آذربایجان غربی از 19 آذر ماه جاری
از ایستگاه پروازی ارومیه به سرزمین وحی اعزام می‌شوند.

  

حبیب احمدی  گفت: ثبت نام از متقاضیان دارای اولویت تشرف در گروه‌های مرحله اول حج عمره امسال بر اساس اطلاعیه‌هایی که از سوی دفاتر حج و زیارت استان صورت گرفته آغاز شده است.

وي درباره اعلام اولويت‌هاي عمره بيان كرد: تا اولویت 350 بر اساس فراخوانی که اعلام شد در استان ثبت نام بعمل آمد و بعد ازاولویت 350 تا 450 نیز تکمیل ظرفیت پروازها را اعلام کردیم که با توجه به اینکه برخی ظرفیت پروازها تکمیل شده بود مجبور شدیم افزایش دهیم اما این اولویت ها صرفا تکمیل ظرفیت هستند.

معاون مدیر کل حج و زیارت آذربایجان غربی گفت: در مرحله اول عملیات عمره حدود 5 هزار و 600 زائر از آذربایجان غربی طی 19 پرواز در قالب 38 کاروان به حج عمره مشرف می شوند.

وی مدت عمره را 10 روز عنوان کرد و افزود: نخستین گروه حجاج آذربایجان غربی از 19 آذر ماه جاری از ایستگاه پروازی ارومیه به مدینه منوره اعزام می‌شوند.


ادامه مطلب
[ شنبه پانزدهم آذر 1393 ] [ 11:50 ] [ صمدعبدالهی از مسئولین فرهنگی بعثه ] [ ]

نقدي بر صدور ويزاي ۱ دلاري و اعلام عمومي اين خبر

با اعلام خبر ويزاي يك دلار در ايام اربعين، عاشقان زيارت اربعين از سراسر ايران راهي مرزهاي كشورمان شدند، در حاليكه ستاد دائمي اربعين در سازمان حج با بسيج همهٔ امكانات كشور براي خروج هفتصد هزار تا يك ميليون زائر برنامه ريزي كرده بود.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، نقد و توصيه هاي مشفقانه آقاي روح الله كرمي راد به نقل ازموكب اربعين حسيني عينا تقديم خوانندگان مي شود:

در نگاه اول به دادن ويزاي يك دلاري اربعين در مرز‌ها، شايد اين اقدام كشور دوست و همسايهٔ عراق را گام بلند آن‌ها در تسهيل زيارت اربعين بناميم، اما از ديد يك خادم كوچك كه تجربه ۳ سال خدمت در سايت اربعين حسيني و اشراف كامل به اخبار كشور عراق و ايران و همچنين توفيق نوكري و اعزام كاروانهاي زيارتي و تجربه ۹ سفر پياده روي اربعين و نيمهٔ شعبان، را دارم؛ بايد اين اقدام را گام بلند براي در بدر كردن و حيران نمودن زوار ايراني در عراق بنامم.

قبل از اينكه وارد بحث شوم، اين نكته را عرض كنم كه همهٔ زوار زيارت اربعين در اين سفر‌ها، سختي‌ها را به جان مي‌خرند تا كوچك‌ترين افتدائي به كاروان اسراي شام و عمهٔ سادات كرده باشند، اما در به دري در مرز‌ها و شهرهاي عراق و فقدان امكانات سخت افزاري و نرم افزاري ....


ادامه مطلب
[ شنبه پانزدهم آذر 1393 ] [ 11:48 ] [ صمدعبدالهی از مسئولین فرهنگی بعثه ] [ ]
آتش سوزی در یکی از هتل های کربلا
 
 مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت گفت: در یکی از هتل‌های کربلای معلی آتش‌سوزی رخ داد و ۲ زائر ایرانی در این حادثه جان خود را از دست دادند.

محسن نظافتی  گفت: روز گذشته در هتل جنت‌المصطفی در کربلای معلی آتش‌سوزی رخ داد که در آن هتل زائران ایرانی مستقر بودند.

وی ادامه داد: این زائران تحت پوشش سازمان حج و زیارت نبودند و مرکز پزشکی هلال احمر برای کمک به آنها اعزام شد اما متاسفانه ۲ نفر از این زائران جان خود را از دست دادند و چند نفر نیز دچار شکستگی شدند.

وی افزود: با توجه به اینکه صدور ویزا در مرز عراق لغو شده است و تنها مهر خروج بر گذرنامه‌ها زده می‌شود انتظار است که مقداری روند خروج زائران روان‌تر شود.

نظافتی تصریح کرد: تاکنون نزدیک به 200 هزار نفر از ایران عازم کربلای معلی شدند و افرادی که می‌خواهند ویزای خود را از شهر محل اقامت خود دریافت کنند تا پایان روز شنبه سایت سازمان حج و زیارت باز است و می‌توانند ثبت‌نام خود را انجام دهند.

وی به زائران توصیه کرد: در مرزها سعه‌صدر داشته باشند چرا که ممکن است ساعت‌ها پشت مرز منتظر بمانند چون در پایانه عراق امکانات به اندازه‌ای نیست که بتواند پاسخگوی تمام زائران باشد.

مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت افزود: امکانات خوبی برای زائران در نظر گرفته شده است و تکیه و موکب‌های زیادی راه‌اندازی شده است. تاکنون 45 کامیون آب به مرزها اعزام شده تا زائران بتوانند در شرایط خوبی ساعت‌های انتظار خود را سپری کنند.

نظافتی افزود: با توجه به حجم زیاد متقاضیان پیش‌بینی ما این است که امسال حدود 800 هزار تا یک میلیون زائر ایرانی در ایام اربعین حسینی در کربلای معلی حضور داشته باشند.


ادامه مطلب
[ شنبه پانزدهم آذر 1393 ] [ 10:5 ] [ صمدعبدالهی از مسئولین فرهنگی بعثه ] [ ]
اطلاعیه شماره 2 قرارگاه اربعین در استان خوزستان:

با توجه مسدود شدن مرز شلمچه ،

مشتاقان زیارت اربعین تا اطلاع ثانوی از مراجعه به این مرز خودداری نمایند

با توجه مسدود شدن مرز شلمچه ، مشتاقان زیارت اربعین تا اطلاع ثانوی از مراجعه به این مرز خودداری نمایند

قرارگاه اربعین در استان خوزستان با توجه مسدود شدن مرز شلمچه از امروز ، از مشتاقان زیارت اربعین خواست تا اطلاع ثانوی از مراجعه به مرز شلمچه خودداری نمایند.

در متن این اطلاعیه آمده است:

ضمن تشکر از همکاری خوب زائران با قرارگاه های اربعین و نیروی های اجرایی مستقر در مرزها ، به اطلاع کلیه مشتاقان زیارت اربعین می رساند: با توجه به اینکه مرز شلمچه بدلیل تجهیز امکانات و تامین نیروی انسانی لازم بطور موقت از سوی طرف عراقی مسدود شده است، از زائران عزیزی که می خواهند از طریق مرزهای استان خوزستان راهی عراق شوند، خواهشمند است تا اطلاع ثانوی از مراجعه به مرز شلمچه خودداری نمایند.

 

[ شنبه پانزدهم آذر 1393 ] [ 9:59 ] [ صمدعبدالهی از مسئولین فرهنگی بعثه ] [ ]
در دیدار وزیر حج عربستان با «علی جنتی» تاکید شد::

سهمیه ایران در حج تمتع افزایش یابد

سهمیه ایران در حج تمتع افزایش یابد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران در دیدار وزیر حج و سرپرست وزارت اطلاع رسانی عربستان که روز پنجشنبه در تهران انجام شد، بر لزوم افزایش سهمیه ایران برای حج تمتع تاکید کرد.

به  گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حج و زیارت از ایرنا 'بندر بن محمد بن حمزه اسعد حجار' وزیر حج و سرپرست وزارت اطلاع رسانی عربستان سعودی که برای شرکت در دهمین اجلاس وزرای اطلاع رسانی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به تهران سفر کرده است، با 'علی جنتی' وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دیدار کرد.

دکتر جنتی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا درباره این ملاقات گفت:'....


ادامه مطلب
[ شنبه پانزدهم آذر 1393 ] [ 9:59 ] [ صمدعبدالهی از مسئولین فرهنگی بعثه ] [ ]
رييس سازمان حج و زيارت خبر داد:

حذف رواديد و عوارض براي زائران اربعين

پيش بيني حضور ۸۰۰ هزار ايراني در اربعين

رييس سازمان حج و زيارت با اشاره به اينكه از بعدازظهر ديروز ويزا به طور كامل براي زائران ايراني ايام اربعين برداشته شده است و زائران تنها با مهر ورود به عراق وارد اين كشور مي‌شوند، گفت: عوارض خروج از كشور و شهرداري نيز براي زائران كربلاي معلي اين ايام حذف شد.

به گزاش پايگاه اطلاع رساني حج، سعيد اوحدي، رييس سازمان حج و زيارت گفت: قرارگاه‌هاي اربعين در استان خوزستان و ايلام روز گذشته اطلاعيه‌اي را صادر كردند مبني بر اينكه ترافيك سنگين زائران در مرزها موجب كندي جدي عبور زائران به مرز عراق شده است و علت اصلي آن عدم تمهيدات كافي در مرزهاي ورودي عراق است.

وي افزود: با توجه به پيگيري‌هاي مسئولان سياسي كشور، مسؤولان كشور عراق پذيرفتند تا امكانات مبادي ورودي خود را به دو برابر افزايش دهند.

رييس سازمان حج و زيارت ادامه داد: از بعد از ظهر روز گذشته ويزا به طور كامل براي زائران ايراني ايام اربعين برداشته شد و اين امكان براي زائران فراهم شده است كه فقط با مهر ورود به عراق از مرز عبور كنند.

اوحدي همچنين به وضعيت مرزهاي شلمچه و مهران اشاره كرد و گفت: امروز مرزهاي شلمچه و مهران از ترافيك بالايي برخوردار است و به زائران توصيه مي‌شود قبل از عزيمت به مرزها حتماً از وضعيت ترافيكي مرزها مطلع شوند.

رييس سازمان حج و زيارت تصريح كرد: ....


ادامه مطلب
[ شنبه پانزدهم آذر 1393 ] [ 9:58 ] [ صمدعبدالهی از مسئولین فرهنگی بعثه ] [ ]

اوحدي: رواديد يك دلاري صادر مي‌شود

اوحدي با تكذيب اين خبر كه رواديد يك دلاري مختص افرادي است كه در شهرهاي مرزي زندگي مي‌كنند، گفت: رواديد يك دلاري براي همه مشتاقان زيارت حضرت اباعبدالله (ع) صادر مي‌شود اما به علت تراكم جمعيت اين رواديد با معطلي پنج ساعته از طرف عراقي صادر مي‌شود.

آمار صدور رواديد براي زائرين اربعين حسيني

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج،‌رييس سازمان حج و زيارت گفت: تا امروز حدود ۴۰۰ هزار رواديد از كنسول گري‌هاي عراق در كشور براي زائران اربعين صادر شده است و به نظر مي‌رسد تا چند روز آينده حدود ۵۰۰ هزار رواديد از كنسول گري‌ها گرفته شود.

سعيد اوحدي در مصاحبه اختصاصي با خبرنگار واحد مركزي خبر، افزود: ...


ادامه مطلب
[ پنجشنبه سیزدهم آذر 1393 ] [ 13:34 ] [ صمدعبدالهی از مسئولین فرهنگی بعثه ] [ ]

نقش اردبيلي‌ها در پياده‌روي اربعين پررنگ مي‌شود

اردبيل متولي برپايي موكب‌العباس در مسير نجف- كربلا براي خدمات رساني به زائران پياده در اربعين شد. قرار است در اين موكب علاوه بر استقرار سيستم صوتي، بروشور‌هاي اطلاع رساني و شماره تلفن‌هاي اضطراري و نقشه مسير در ميان زائران توزيع شود و چادر‌هاي هلال احمر با حضور پزشكان مرد و زن در كنار موكب به زائران خدمات پزشكي و درماني ارائه كنند.

به گزارش خبرنگار پايگاه اطلاع رساني حج، امسال براي اولين بار در ايام اربعين حسيني در مسير نجف به كربلا كه زائران اين مسير را پياده طي مي‌كنند، ۶ موكب جمهوري اسلامي ايران به زائران خدمات رساني خواهند كرد.

قرار است در اين موكب علاوه بر استقرار سيستم ....


ادامه مطلب
[ پنجشنبه سیزدهم آذر 1393 ] [ 13:32 ] [ صمدعبدالهی از مسئولین فرهنگی بعثه ] [ ]

توصيه‌هاي مهم امنيتي ستاد اربعين حسيني به زائران

 
كميته امنيت ستاد فرهنگي اربعين طي اطلاعيه‌اي از عموم زائران خواست تا نكات و توصيه‌هاي امنيتي و حراستي را در ايام اربعين جدي گرفته و به آن عمل كنند.

به گزارش خبرنگار اعزامي پايگاه اطلاع رساني حج از كربلاي معلي، توصيه‌هاي امنيتي و حراستي براي راهيان زيارت حرم سالار شهيدان حضرت اباعبدالله‏ الحسين (ع) در ....


ادامه مطلب
[ پنجشنبه سیزدهم آذر 1393 ] [ 10:18 ] [ صمدعبدالهی از مسئولین فرهنگی بعثه ] [ ]

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه ﺍﺯ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍه ﺩﺭ ﻋﺮﺍﻕ

 
در اين گزارش شيوه‌هاي برقراري اينترنتي را براي زائران عزيز بازگو مي‌كنيم تا افزون بر بهره‌بري از اين فرصت بزرگ، بتوانند اين حركت را براي همه جهانيان به نمايش بگذارند.

به گزارش خبرنگار پايگاه اطلاع رساني حج، يكي از سئوالاتي كه در پياده روي اربعين حسيني از سوي زائران مطرح مي‌شود اين است كه چگونه مي‌توان از اين فرصت معنوي به خوبي استفاده و اين حركت عظيم را به جهانيان مخابره كنيم.

در اين گزارش شيوه‌هاي برقراري اينترنتي....


ادامه مطلب
[ پنجشنبه سیزدهم آذر 1393 ] [ 10:17 ] [ صمدعبدالهی از مسئولین فرهنگی بعثه ] [ ]
 
با استقبال رسمي مسؤولان؛

مسؤول جديد بعثه‌ مقام معظم رهبري وارد نجف شد

مسؤول نمايندگي بعثه‌ مقام معظم رهبري در عراق نخستين اقدام خود را پس از استقرار در كربلاي معلي، ايجاد فضاي صميمي، همدلي و هماهنگي بين دست اندركاران امور زائران براي خدمت رساني هرچه بهتر و بيشتر عنوان كرد.

به گزارش خبرنگار اعزامي پايگاه اطلاع رساني حج از نجف اشرف، حجت الاسلام والمسلمين نجف نجفي روحاني مسؤول نمايندگي بعثه مقام معظم رهبري .....


ادامه مطلب
[ چهارشنبه دوازدهم آذر 1393 ] [ 20:22 ] [ صمدعبدالهی از مسئولین فرهنگی بعثه ] [ ]
رييس‌ سازمان حج و زيارت:

صددرصد پول ويزاهاي زائران متعلق به كنسولگري‌هاست

معطلي ۷ ساعته زائران بدون ويزا در مرز عراق

رييس‌ سازمان حج و زيارت گفت: براساس دستور و فرمايش رهبر معظم انقلاب و مصوبات سازمان حج و بعثه مقام معظم رهبري، حتي يك ريال بابت ويزاي زائران عتبات عاليات و اربعين نصيب سازمان حج و زيارت نمي‌شود.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج به نقل از فارس، سعيد اوحدي گفت: از روز يكشنبه هفته گذشته وزارت كشور عراق اعلام كرد زائران اربعين مي‌توانند در مرزها ويزا بگيرند و هم‌اكنون مردم مختار هستند كه مسير اعزام به كربلاي معلي در ايام اربعين حسيني را انتخاب كنند.

وي افزود:.....


ادامه مطلب
[ چهارشنبه دوازدهم آذر 1393 ] [ 20:16 ] [ صمدعبدالهی از مسئولین فرهنگی بعثه ] [ ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ

صمدعبدالهی متولدکهنه شهرسلماس دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث؛ دبیر آموزش وپرورش ومسئول کانون مداحان شهرستان سلماس ودبیر کانون مداحان استان آذربایجانغربی می باشم .ازاینکه در عرصه حج وزیارت بعنوان کارگزار حج فعالیت مینمایم برخود میبالم و بزرگترین افتخار خود را خدمت به زائرین عزیز میدانم . وتاکنون به مدد پروردگار متعال 18 سفر به عتبات بعنوان مدیر و مداح مشرف شده ام و 9بار هم بعنوان مدیر راهنماو مسئول فرهنگی هتلهای عمره ازطرف بعثه مقام معظم رهبری و انباردار مجموعه و مامورپذیرائی عازم سفر حج و عمره مفرده شده ام .وتاکنون 4 بار نیز توفیق زیارت زهرای سه ساله و عمه سادات حضرت زینب (س) نصیبم گردیده است . الحمدالله رب العالمین
09144432576
abdollahi.13502@yahoo.com
لینک های مفید
امکانات وب
ohada Beginsوصیت شهدا دعای فرج
زیارت عاشورا  حدیث موضوعی وصیت شهدا
ساعت فلش مذهبی دانشنامه عاشورا 
روزشمار فاطمیه حدیث موضوعی جنگ دفاع مقدس اوقات شرعی سوره قرآن پخش زنده حرم